2015 - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

2015

Archiwum

W dniu 21 października 2014 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia następującym osobom i kołom łowieckim:>>>czytaj wiecej

W dniach 24-25 luty na terenie  obwodów łowieckich N-ctwa Baligród odbyło się zimowe liczenie zwierzyny metodą pędzeń próbnych.
Dlaczego liczymy zwierzynę?
Ocena liczebności zwierzyny to  podstawowy i najważniejszy element naszej wiedzy o populacji zwierząt. Ilość zwierzyny nie jest wartością stałą, zmienia się
w dłuższych cyklach zależnych od wielu czynników środowiskowych, jak również, w ciągu roku. Najwięcej zwierzyny jest wczesną jesienią, kiedy do stada wliczane są młode osobniki, które przeżyły. Najniższa liczebność występuje wczesną wiosną, przed okresem rozrodu, na skutek naturalnej śmiertelności zimowej i pozyskania ubywa z populacji spora grupa zwierzyny. Ustalenie liczebności zwierzyny grubej jest niezbędne dla opracowania skutecznych metod jej ochrony, stosowania właściwych zasad i metod gospodarowania jej populacjami, zmierzających do optymalnego pozyskania, przy równoczesnej minimalizacji szkód łowieckich.

.

17 maja odbyło się Walne Zebranie naszego Koła. Frekwencja dopisała nadzwyczaj. Ogólnie całe zebranie przebiegło w milej koleżeńskiej atmosferze. W związku z rokiem wyborczym  musieliśmy dokonać wyboru nowych władz naszego Koła . Nowe wladze w większości pozostały "stare" - oprócz zmian w komisji rewizyjnej
( patrz zakładka „ O nas –Zarząd -komisje”.) Po sprawnie przeprowadzonych wyborach i zakończeniu obrad mieliśmy okazję pobiesiadować  we wspólnym gronie.

22-06-2015
Wyniki Okręgowych Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich Krośnieńskiego Okręgu

Klasyfikacja indywidualna  >>>>>>kliknij
Klasyfikacja zespołowa     >>>>>>kliknij

 
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego