Aktualności - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

    Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!
                          Zarząd Koła "Jeleń"w Wołkowyi
Wykonywanie gospodarki łowieckiej bez ograniczeń!!!
    W nocy z dnia 1 kwietnia na dzień 2 kwietnia ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w pełni potwierdzające stanowisko od początku konsekwentnie prezentowane przez Łowczego Krajowego co do zasadności wykonywania gospodarki łowieckiej w czasach epidemii COVID-19.
Rząd bez intencji ograniczania myśliwych
Co ważne zgodnie z §2 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, lecz w zakresie dotyczącym wprost myśliwych tj. wykonywania polowań, odstrzałów  i szacowania szkód rozporządzenie obowiązuje od 31 marca 2020 r. Oczywiste jest zatem, że rząd wydając rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii, nie miał na celu ograniczenia ustawowych praw myśliwych.

Odpowiedzialność myśliwych
Pamiętać należy, iż Polski Związek Łowiecki na mocy ustawy Prawo łowieckie zobowiązany jest do wykonywania zadań administracji państwowej, które są związane z wyrażonym w art. 5 oraz art. 74 ust. 2 Konstytucji obowiązkiem ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z art. 1 prawa łowieckiego, Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza to ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Nałożone przez ustawodawcę obowiązki związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej są przy tym przez PZŁ realizowane samodzielnie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 35 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie oraz § 23 ust. 2, § 18 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego).

Wykorzystujmy nowe technologie!
Obowiązek wykonywania odstrzału sanitarnego jak i szacowania szkód łowieckich jest nieodzownym elementem prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej. Myśliwi mają obowiązek wykonywać odstrzały sanitarne oraz dokonywać szacowania szkód łowieckich przy zachowaniu odpowiednich względów bezpieczeństwa. Wszędzie gdzie tylko to możliwe należy wykorzystywać możliwości jakie daje nam obecnie dostępna technologia. Szkody łowieckie należy dokumentować w postaci zdjęć, które później będą mogły być przesyłane mailowo, wraz z protokołem z szacowania szkód sporządzonym w formie elektronicznej.
Niezwykle ważnym narzędziem umożliwiającym realizacje powyższych obowiązków przez wszystkich myśliwych, a zarazem dającym możliwość wykonywania obowiązków w sposób maksymalnie bezpieczny jest elektroniczna książka polowań, której wdrożenie konsekwentnie rekomenduje Polski Związek Łowiecki.

Szanowni Myśliwi,
prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.
Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.
Miejmy na uwadze bioasekurację  nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.

By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.Szanowni Koledzy,

Z uwagi na pogarszającą się sytuację w kraju związaną z chorobą COVID-19, ciągłym wzrostem liczby zachorowań i wytycznymi polskiego rządu oraz GIS-u Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego rekomenduje wstrzymanie wszelkich zaplanowanych walnych zgromadzeń do czasu wprowadzenia ewentualnych uregulowań ustawowych.
W obecnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, najważniejszą sprawą jest zdrowie - nasze i naszych bliskich. Każde zgromadzenie to zdrowie naraża.
Z poważaniem.
Magdalena Raban.
Biuro rzecznika prasowego

Zarządy Kół Łowieckich

Powyżej przesyłam e-maila z Zarządu Głównego PZŁ, w którym zalecane jest wstrzymanie wszelkich zaplanowanych walnych zgromadzeń do czasu wprowadzenia uregulowań ustawowych.
W obecnej sytuacji epidemicznej konieczne jest, aby organy kół łowieckich pełniły swoje funkcje do czasu wyboru nowych organów.
Pamiętajmy też, że nadal na kołach łowieckich ciąży obowiązek szacowania szkód łowieckich – w związku z tym osoby szacujące szkody należy wyposażyć w indywidualne środki ochronne.

Przypominam również, że posiedzenia zarządów kół łowieckich mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji na odległość ( §107, ust. 6 statutu PZŁ).
Darz Bór!
Janusz Kowalewski
Łowczy OkręgowyW dniu 10 marca 2020 roku Św. Hubert
powołał do Krainy Wiecznych Łowów
naszego kolegę, PrzyjacielaJÓZEF HALKO
1947-2020
Niech drzewa w Zawozie grają sygnały łowieckie nad Twoją mogiłą,
a Ty Józefie czekaj na nas w Krainie Wiecznych Łowów.
tam sie spotkamy i i będzie jak za naszych ziemskich dni.

Obowiązek lustracji przed wyborami w kołach łowieckich
Drodzy Myśliwi,
w związku z faktem, iż zbliża się czas, w którym przeprowadzane będą wybory w kołach łowieckich, przypominamy, iż:
*obowiązek lustracyjny dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,
*obowiązku składania oświadczenia lustracyjnego należy bezwzględnie przestrzegać,
*uchybienie temu obowiązkowi skutkować będzie nieważnością dokonanego wyboru,
*brak złożenia oświadczenia lustracyjnego nie podlega uzupełnieniu,
*oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone do przewodniczącego lub sekretarza walnego zgromadzenia najpóźniej w dniu głosowania nad danym kandydatem, lecz przed przystąpieniem do samego głosowania.
Art. 33d ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 67) nakłada na osoby kandydujące na członków
......czytaj więcej>>>

LUCJAN ORŁOWSKI z-ca sekretarza
kontakt mailowy:
lucjan.orlowski@onet.pl

W kwietniu polujemy na:

Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze; borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec; lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok; piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych; dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.   

                
Inne miesiące  kliknij>>>

CURRENT MOON

Poznaj dokładnie granice naszych obwodów:

                          Obwód 209 pk                                     Obwód 211 pkW dniu 25 sierpnia br. w Zagórzu odbyło się
XXI Międzynarodowe Rykowisko Galicyjskie. W trakcie imprezy
przeprowadzono
XXI Indywidualne Mistrzostwa Karpat
w naśladowaniu głosu jelenia. Nasz kol. Piotr Kluska wziąl udział
w konkursie i zdobył IV miejsce.GRATULACJE PIOTRZE !!!
Byk pozyskany przez kol. Zbigniewa Sawińskiego
GRATULACJE i Darz Bór !!!


Od 1 kwietnia 2018r w życie wchodzą nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.  załącznik>>>>

                         

                           Jeleń szlachetny

      


Sarna rogacz


                                                                
Kompilacja filmowa Kazimierza Nózki
przygotowana na "Wieczór leśnych ludzi"
Montaż:Roman Pasionek, Muzyka:Wojciech Głuszko
Polowanie na dziki....

Filmiki z leśnictwa Polanki zrealizowane przez kol. Kazimierza Nóżkę

FILMIKI
KAZIMIERZA NÓŻKI

Również w naszym kole dokonujemy odstrzału bobra europejskiego /Castor fiber/ w celu redukcji tego gatunku zgodnie z porozumieniem pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ.


   Tama bobrowa na cieku wodnym                 szkody wyrządzane przez bobry
Gwara myśliwska: Ogon bobra to "plusk" bądź "kielnia"
Ciekawostki:  
Bóbr ma najwyższy wśród gryzoni stosunek masy mózgu do masy ciała
Siła nacisku siekaczy bobra to kilka ton na centymetr kwadratowy.Zęby bobra rosną przez całe jego życie
.Bóbr może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut gdy np. wydra tylko 2–3 minuty.Podczas nurkowania oczy są chronione dodatkową, przezroczystą powieką.W ciągu nocy bóbr potrafi przepłynąć dystans 20 kilometrów.Terytorium pojedynczej rodziny obejmuje zwykle od 1 do 4 km długości cieku.         
odgłos bobra .....kliknij  

Kuchnia z bobra......>>>więcej/3-grudzień 2016r/ Kolega Robert Gankiewicz         pozyskał w obwodzie 209 pk pierwszego bobra.
     Darz Bór i nasze Gratulacje !!!!

GRY EDUKACYJNE DLA DZIECI >>>>>

Polskie Kluby Łowieckie za Oceanem.....
Kliknij w ikone

   

Nasi "Imiennicy Sztandarowi" w Polsce.....

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach    - czytaj  >>>>>>>>>

TV- programy o tematyce Łowieckiej - więcej >>>>

Odznaka na 70-lecie PZŁ

Odznaka 60-Lecie PZŁ

WZORZEC STROJU MYŚLIWSKIEGO -  zobacz  >>>


Pamiątkowa odznaka 75 -lecie PZŁ

Pamiątkowa odznaka na 90-lecie PZŁ

 
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego