(Wołkowyja 09/11/ 2013r)

    O godz. 8.30 na parkingu przy kościele parafialnym  pw. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyji zebrała się grupka około 40 –tu myśliwych. Po wymianie serdecznych, koleżeńskich uścisków wszyscy udaliśmy się na mszę świętą. Poczet sztandarowy w składzie: kol. Łukasz Sawiński, Wiesław Dżugan i Leszek Dobosz zajął należne miejsce i rozpoczęła się msza św koncelebrowana przez trzech kapłanów: ks. proboszcza Adama ,ks. Macieja i ks. Tomasza , który przybył do nas aż z odległej ziemi swiętokrzyskiej - KOŃSKIE - Parafia pw. św. Mikołaja. Całość  mszy uświetniał swoimi zdolnościami muzycznymi nasz kol. Janusz Opar. Ksiądz Maciej  wygłosił wspaniałą homilię , w której zwrócił miedzy innymi uwagę, abyśmy  wytrwale dążyli do zachowania w kryształowej postaci tego co otrzymaliśmy darmo od naszych poprzedników i założycieli naszego koła. W swej homilii  wykazał sie dużą wiedzą i znajomością problemów dotykających łowiectwa polskiego. Na koniec mszy świętej  odczytano listę myśliwych będących już w „ Krainie Wiecznych Łowów” i oddalismy im należny hołd odmawiając modlitwe w ich intencji. Po mszy ponownie zebraliśmy się na zbiórce, gdzie Prezes  B. Mrugała przywitał  raz jeszcze wszystkich zebranych w tym księdza Tomasza, który po skończonej mszy jako pełnoprawny myśliwy stanął w szeregach naszych kolegów. Po odczytniu okolicznościowych listów od WRŁ w Krosnie z okazji 90-lecia PZL oraz od dyr. P.O.R  ARiMR i rodzieleniu myśliwych na dwie grupy, jedna  udała się w „łowisko Wierchy Wołkowyjskie” ,a druga w „łowisko Wola Górzańska”.Mimo sprawnie przeprowadzonych pędzeń i  niezwykłej ofiarności naszych kolegów z naganki, nie było w tym roku pokotu. Przyczyną tego faktu nie był brak zwierzyny na linii, lecz podejście naszych kolegów myśliwych, którzy  zastosowali tzw. akt łaski względem  jeleni i saren -uświetniając tym bardziej to  piękne święto Huberta. Po skończonych pędzeniach wszyscy zebraliśmy się na biesiadzie  w gościnnym „Rancho” państwa Wojtanowskich. Po sutym posiłku był czas na koleżenską wymianę zdań i wspominanie dawnych czasów. Darz Bór....