Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Plany Polowań Zbiorowych 2014-2016

Gospodarka łowiecka

Plan  polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Jeleń” w Wołkowyjii w sezonie łowieckim 2015/2016

Lp.

Data polowania

Nr obwodu

Łowisko

Miejsce
zbiórki

Odpowiedzialny

Uwagi !

1

07 listopad 2015

209 pk

Bukowiec

Terka Kościół
godz. 8.30

Z.Sawiński

Hubertus

2

28 listopad 2015

211 pk

Żuków

Żuków/nowa droga

H.Tymejczyk

3

12 grudzień 2015

209 pk

Wola G.

Wołkowyja/Kużnia

H.Orłowski

4

20 grudzień 2015

211 pk

Jawor

Jawor/Mały przekażnik

H. Tymejczyk

Spotkanie opłatkowe

5

03 styczeń 2016

209 pk

Wola G.

Wołkowyja/Kużnia

H.Orłowski

6

09 styczeń 2016

211 pk

Teleśnica G

Teleśnica/ Granice

H.Tymejczyk

7

15 styczeń 2016

209 pk
211 pk


Wola G
Żuków

Wołkowyja/Kuźnia
Żuków
/nowa droga

H.Orłowski
H.Tymejczyk

Polowania tylko w przypadku
zagrożenia wykonania planu
pozysk
ania

Uwagi: Polowania zbiorowe rozpoczynają się o godz. 8.30. Myśliwy biorący udział w polowaniu zbiorowym musi posiadać pomarańczowy wyróżnik w ubiorze (wskazana kamizelka, nakrycie głowy, lub opaska na nakryciu głowy). Polowania prowadzone są zgodnie z przepisami  „Zasady wykonywania polowania” ( ciche pędzenia – bez psów w miocie). Zwierzyna do odstrzału podawana do wiadomości  przed rozpoczęciem każdego  polowania.
Prowadzący polowanie ustala łowiska przed polowaniem.
Obecność stażystów na polowaniach obowiązkowa.

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego