Aktualności - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

KOŁO   ŁOWIECKIE
"JELEŃ"
w  WOŁKOWYI
MENU
Przejdź do treści

Aktualności

ZAWIADOMIENIE
         Zarząd Koła Łowieckiego „Jeleń” w Wołkowyji informuje: WALNE ZGROMADZENIE myśliwych naszego koła odbędzie się w dniu:02.06.2024 r. o godz. 13.00 (niedziela) w restauracji u „Gały” na Gromadzyniu w Ustrzykach Dolnych
Porządek Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawomocności obrad.3.Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia. 4.Odczytanie porządku obrad i jego zatwierdzenie. 5.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia.
6.Wybór Komisji Uchwał.7.Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023/2024:
- Prezesa, - Vice Prezesa, - Vice Prezesa,- Łowczego, Skarbnika, Skarbnika,- Sekretarza ,
1.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok 2023/2024  oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
2. Dyskusja nad sprawozdaniami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności członków Zarządu oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
5.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu w głosowaniu.
6.    Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu na rok następny i jego przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.
7.    Podjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia określającej zasady działania na sezon łowiecki 2024/2025.
8.    Wolne wnioski, sprawy różne.
9.    Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia (zaproszenie na posiłek) .
                                                 Uwagi: Projekt Uchwały na rok 2024/2025 znajduje się u Członków Zarządu;- Sekretarza
- protokół z WZ poprzedniego roku do wglądu u sekretarza Koła przed rozpoczęciem WZ
- myśliwy może przedstawić na piśmie swoje wnioski zmiany Uchwały do Zarządu Koła listownie lub elektronicznie do 20.05.2024r.

                                            Informacja dotycząca Biesiady Myśliwskiej
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Koła, które odbyło się 05/01/2024 ustalono, że  Biesiada Myśliwska odbędzie się w tym roku w późniejszym terminie niż zazwyczaj, a dokładny jej termin ustalimy na najbliższym posiedzeniu
Walnego Zgromadzenia Koła.
Darz Bór

W kwietniu polujemy na:

Przez cały rok wolno polować na:

norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze; borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec; lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok; piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych; dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.    Inne miesiące  kliknij>>>


W dniu 23.12.2023 na zbiórce w Wołkowyi zebraliśmy się aby odbyć coroczne wigilijne polowanie, które zostało przeprowadzone na Wierchach Rybiańskich. Przed rozpoczęciem polowania koledzy myśliwi połamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia świąteczne. Polowanie odbyło sie nad wyraz "pokojowo" Nie padł ani jeden strzał.
Okresy polowań na zwierzęta łowne zależą od wskazanych województw oraz od wieku zwierząt
 
Od 2.lipca 2022 r obowiązują zmiany okresów polowań na niektóre zwierzęta łowne, m.in. na jelenie szlachetne i daniele. Nowelizacja wskazuje okresy polowań w zależności od wskazanego województwa i od wieku tych zwierząt
 
W Dz.U. 2022 r. pod poz. 1391 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 29.6.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.
 
Zmiany wprowadzono do rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16.3.2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2005 r. poz. 459 ze zm.). Zmiany dotyczą okresów polowań na jelenie szlachetne.
*byki jelenia szlachetnego okresy polowań ustalono:
 • w      drugim roku życia – od 21 sierpnia do końca lutego, a na      terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego,      wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od 1 czerwca do końca      lutego;
 • w      trzecim i kolejnym roku życia – od 21 sierpnia do końca lutego.
 Przed zmianą okres polowania na wszystkie byki trwał od 21 sierpnia do końca lutego.

* łanie jelenia szlachetnego, okresy polowań to:
 • w      drugim roku życia – od 1 września do 15 stycznia, a na terenie      województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego,      wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od 1 czerwca do 31 lipca      oraz od 1 września do 15 stycznia;
 • w      trzecim i kolejnym roku życia – od 1 września do 15 stycznia.
 Przed zmianą okres polowania na wszystkie łanie trwał od 1 września do 15 stycznia.

 *cielęta jelenia szlachetnego okresy polowań trwają:
 od 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od 1 września do 31 marca.
Przed zmianą okres polowania na wszystkie cielęta trwał od 1 września do końca lutego.

*daniel, w przypadku których okres polowań na byki trwa obecnie (zależnie od wieku):
 • w      drugim roku życia – od 1 września do końca lutego, a na      terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od 1      czerwca do końca lutego;
 • w      trzecim i kolejnym roku życia – od 1 września do końca lutego.
 Przed zmianą okres polowania na wszystkie byki trwał od 1 września do końca lutego.

*łania daniela okres polowań trwa obecnie (w zależności od wieku):
 • w      drugim roku życia – od 1 września do 15 stycznia, a na terenie      województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od 1 czerwca      do 31 lipca oraz od 1 września do 15 stycznia;
 • w      trzecim i kolejnym roku życia – od 1 września do 15 stycznia.
 Przed zmianą okres polowań na wszystkie łanie daniela trwał od 1 września do 15 stycznia.

*cielęta daniela okres polowań trwa obecnie od 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od 1 września do 31 marca.
Przed zmianą okres polowań trwał – bez względu na miejsce – od 1 września do końca lutego.

 Okresy polowań zmieniono też dla innych zwierząt, np. dla zajęcy szaraków i dzikich królików okres polowań trwa: od 1 listopada do 31 grudnia, a w drodze odłowu – do 15 stycznia,
zaś w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od 1 września do 31 stycznia.
Przed zmianą okres polowań trwał od 1 listopada do 31 grudnia, a w drodze odłowu – do 15 stycznia.

 W przypadku bażantów, okresy polowań trwają dla:
 • kogutówod 1      października do końca lutego, a w przypadku łowienia zwierzyny przy      pomocy ptaków łowczych – od 1 września do końca lutego;
 • przed zmianą okres polowań trwał od 1 października do końca lutego;
 • kur (wyłącznie na terenach      ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta)      – od 1 października do 31 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych na terenach wszystkich obwodów      łowieckich – od 1 września do końca lutego;
 • przed zmianą okres polowań trwał (wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie  prowadzi się wolierową hodowlę bażanta) – od 1 października do 31      stycznia.
 
* kuropatwy, okresy polowań trwają od 11 września do 21 października, w drodze odłowu – do 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od 11 września do 30 listopada.
Przed zmianą okresy polowań dla kuropatw trwały od 11 września do 21 października, a w drodze odłowu – do 15 stycznia.
 
Nasz kolega Kaziu W. rozpoczął sezon łowiecki w Kanadzie,
gdzie w towarzystwie swojej córki miał okazję przemierzać ciekawe tereny Alberty
Niezwykłe trofeum Prezesa
Uchwałą nr 290/2023 z dnia 15 września 2023 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego powołał w skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Krośnie nowych członków:
 • kol. Justyna Wójcik – Leń
 • kol. Tomasz Kałamarz
 • kol. Marcin Bobola
Od dnia 15 września 2023 skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Krośnie pracuje w następującym składzie:
 • kol. Bartosz Bialik – Łowczy Okręgowy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego
 • kol. Tomasz Kałamarz – Członek Zarządu Okręgowego
 • kol. Marcin Bobola – Członek Zarządu Okręgowego
 • kol. Justyna Wójcik – Leń – Członek Zarządu Okręgowego
 • kol. Stanisław Gazda – Członek Zarządu Okręgowego.
Ustępującym członkom Zarządu Okręgowego PZŁ w Krośnie kol. Maciejowi Pudle oraz kol. Tomaszowi Liszce dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz okręgu, natomiast Koleżance i Kolegom gratulujemy nowych odpowiedzialnych stanowisk w zarządzie krośnieńskiego okręgu łowieckiego.
      Zachęcamy myśliwych do przekazywania informacji o wilkach występujących w poszczególnych obwodach łowieckich.
Klikając w poniższy link łatwo możesz przesłać istotne dane na ten temat:
Zasady dokonywania wpisów w książce Ewidencji Polowań Indywidualnych: Wymagany wpis do książki ewidencji polowań indywidualnych daty i godziny zakończenia polowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku tylko polowania nocnego wpis musi być dokonany do godziny 9.00 po zakończeniu polowania, wzbudza wiele kontrowersji, a do jego interpretacji przywoływano stanowiska MŚ z roku 2005 i 2018, które nie odpowiadały na wszystkie wątpliwości. Portal "Łowiecki"  sformułował 11 pytań do   Ministerstwa Klimatu, a odpowiedzi przedstawione są poniżej .Każdy może sprawdzić, czy obowiązująca w jego kole książka spełnia wymagania Ministerstwa oraz czy członkowie koła prawidłowo stosują się do tych wymagań.
W sobotę 12 sierpnia po trzech latach przerwy odbył się w Lutowiskach XIV Dzień Żubra – cykliczna impreza gromadząca miłośników bieszczadzkiej przyrody, organizowana wspólnie przez Gminę Lutowiska oraz nadleśnictwa wchodzące w skład LKP Lasy Bieszczadzkie. Od świtu na strzelnicy myśliwskiej rozgrywano kolejne edycje zawodów strzeleckich: Bieszczadzki Turniej Strzelecki, Myśliwski Poker Strzelecki i zawody o tytuł Króla Dnia Żubra.
Nasz kolega Piotr Kluska pokonał wszystkich rywali w klasie mistrzowskiej i zdobył pierwsze miejsce .
                                                              GRATULACJE  DLA  PIOTRKA!!!

           
          

Polowanie Janka
Mazury mają swój urok. Zaczęliśmy polowanie w Kole Puszcza Pisz i bór mi podarzył zaraz na pierwszym wyjściu.  Mam zerwane ścięgno Achillesa i po operacji nie wszystko funkcjonuje. Strzał na sztych i byczysko padlo w ogniu. Z drogi na zrąb było wszystkiego 200 metrów , wiec ściąganie tuszy poszło gładko . Kwatera nad Śniardwami sprzyjała biesiadowaniu. Świt wypędził współbiesiadników do knieji . Inni koledzy polowali w OHZ Lasów Państwowych Drygały i w kole Szeroki Bór. Po pięciu dniach wraz z kilkoma kolegami przenieśliśmy się w okolice Reszla i tam w Łężanach polowalismy w Akademickim Kole Łowieckim . Pierwsze wieczorne wyjście było miłe dla ucha , kilka byków ryczało głęboko w lesie i w trzcinowiskach. O poranku Grzegorz zmienił całkowicie plany. Zaraz po wyjściu z samochodu zlokalizowaliśmy jednego byka, był sam i ryczał bardzo skromnie. Zostawilismy go w spokoju i  pomaszerowaliśmy w kierunku kilku grających byków. Na wzgórku była ambonka i ją obraliśmy za cel. Robiło się już jasno, tylko lekkie mgły ograniczały widok. I z tych mlecznych zasłon wysunął się czarny wieniec z błyszczącymi białymi grotami . Byk padł w ogniu na skraju łąki. Pierwszy to 12-tak 7 kg drugi 16-tak 10 kg . Darz bór . Warmia i Mazury bardzo mi sprzyjały .
                     
      
XLIV Okręgowe Zawody Strzeleckie 23.07.2023 – WYNIKI
         Wszystkie wyniki drużynowe >>>> kliknij   https://krosno.pzlow.pl/wp-content/uploads/2023/07/Wyniki-druzynowe-klasa-powszechna.pdf
Naczelna Rada Łowiecka podjęła na swoim posiedzeniu w dniu 15 lutego 2023 r. uchwałę nr 582 w sprawie  zmian w :  

  
    W dniu 11 marca w Ustrzykach Dln. odbyła się ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i saren rogaczy pozyskanych w sezonie 2022/2023.
Oprócz naszego koła, do oceny swoje trofea dostarczyły jeszcze Koło "Gawra"Lutowiska
oraz trzy koła z Ustrzyk Dolnych  "Żbik","Jarząbek"i "Ryś"
 Lista gatunków IGO stwarzających zagrożenie dla Polski i dla Unii Europejskiej, których odstrzał od dnia 1 kwietnia br. jest dozwolony w Polsce w każdych ilościach, pod warunkiem posiadania upoważnienia do polowania indywidualnego na zwierzynę łowną.      czytaj więcej>>>
Prezentacja sesji popularno-naukowej, ktora odbyła się końcem roku 2022 w Zagórzu. Tematyka-Myśliwskie wątki w życiu i twórczości
Wincentego Pola 1807-1872  więcej>>>
Oto niektóre trofea pozyskane przez naszego kolegę Jana Deląga sezonie łowieckim 2022
Kolega Jasiu Deląg kontynuuje swoją dobrą passę w tym sezonie łowieckim.
Gęsi upolowane na milickich stawach oraz muflon pozyskany w Puńcowie .        
                                                 

WAŻNE!!!                                      WAŻNE!!!                                         WAŻNE!!!
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie:  
Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego

W związku z koniecznością ujednolicenia w skali całego kraju zasad wydawania w kołach łowieckich upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na określone gatunki zwierzyny przeznaczone do odstrzału w rocznym planie łowieckim, w szczególności na samce zwierzyny płowej, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ponownie przedstawia poniżej stanowisko w przedmiotowej sprawie:

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, każdy członek Zrzeszenia – osoba fizyczna, jest obowiązany realizować na równych zasadach zobowiązania wynikające z planów łowieckich oraz potrzeb gospodarki łowieckiej. Ponadto na podstawie § 28 pkt 5 Statutu, każdy członek koła łowieckiego ma prawo polować indywidualnie i zbiorowo na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła. Ustalanie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia określonej w § 36 pkt 11 Statutu i nie jest możliwe cedowanie tej kompetencji na zarządy kół lub na pojedynczych ich członków. Niedopuszczalnym jest stosowanie, podczas wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, uznaniowości przez zarządy kół łowieckich lub ich członków, a jedynie respektowanie i realizowanie regulacji wynikających
z uchwał walnego zgromadzenia.

Ponadto, ograniczenia w zakresie wykonywania polowania nie mogą również dotyczyć możliwości wykonywania polowania jedynie na części łowiska. Bezsprzecznie, członkowie Zrzeszenia mają prawo do wykonywania polowania na całości obwodów dzierżawionych przez Koła Łowieckie. W związku z tym ograniczenia terytorialne w zakresie realizowania powyższego prawa jest niedopuszczalne!!!! Nie można bowiem, zaakceptować praktyki zezwalania na wykonywanie polowania jedynie na części obwodu łowieckiego, z przydzieleniem na stałe lub czasowo konkretnych jego rewirów do konkretnych członków koła łowieckiego. Powyższe jest praktyką nieprawidłową i organy Polskiego Związku Łowieckiego winny podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do jej wyeliminowania. Zarządy okręgowe obowiązane są zatem do reagowania, w ramach sprawowanego nadzoru nad kołami łowieckimi, na napływające od myśliwych sygnały dotyczące nieprawidłowości w ww. zakresie.

Zarząd Główny wskazuje konieczność zweryfikowania obowiązujących w kołach uchwał walnych zgromadzeń dotyczących zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami. Niezbędnym jest, aby w trakcie prowadzonych kontroli kół łowieckich, szczególną uwagę zwracać na powyższe kwestie, a stwierdzone nieprawidłowości należy niezwłocznie eliminować z codziennej praktyki.


MSWiA: Myśliwi mogą używać broni z tłumikiem na strzelnicy.

Byk pozyskany przez kol. Zbigniewa Sawińskiego
GRATULACJE i Darz Bór !!!


Od 1 kwietnia 2018r w życie wchodzą nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.  załącznik>>>>

                         

                           Jeleń szlachetny

      


Sarna rogacz


                                                                
Kompilacja filmowa Kazimierza Nózki
przygotowana na "Wieczór leśnych ludzi"
Montaż:Roman Pasionek, Muzyka:Wojciech Głuszko
Polowanie na dziki....

Filmiki z leśnictwa Polanki zrealizowane przez kol. Kazimierza Nóżkę

Polskie Kluby Łowieckie za Oceanem.....
Kliknij w ikone

     


   

Nasi "Imiennicy Sztandarowi" w Polsce.....

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści