Gwara łowiecka - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

KOŁO   ŁOWIECKIE
"JELEŃ"
w  WOŁKOWYI
MENU
Przejdź do treści

Gwara łowiecka

Tradycja i kultura

Słownik terminów łowieckich
- A -
ambona – stanowisko strzeleckie nad ziemią, zbudowane na słupach, czasem na drzewie
- B -
* babrzysko – miejsce kąpieli dzików i jeleni
* badylarz – samiec łosia, o porożu w formie odnóg a nie łopat (zobacz: łopatacz)
* badyle – kończyny jelenia, łosia
* bałuchy – oczy zająca (trzeszcze)
* barłóg – legowisko dzików, niedźwiedzi
* basior – dorosły samiec wilka
* basista – jeleń byk wyróżniający się grubym głosem na rykowisku
* biegi – nogi dzika
* bekowisko – okres, miejsce godów u danieli
* biała stopa – teren polowania całkowicie pokryty śniegiem
* blaski – oczy zająca (trzeszcze)
* bokobrody – kępki dłuższych włosów czuciowych, wyrastające na policzkach rysia, żbika
* breneka – potocznie o naboju i pocisku kulowym do broni śrutowej
* brok – nazwa określająca drobny śrut
* bródka – krótkie piórka u nasady ogona słonki, element ozdobny kapelusza myśliwskiego
* bukowisko – okres godowy u łosi
* bulgot – głos wydawany przez koguta cietrzewia podczas toków
* burknięcie- odgłos podrywającego się z ziemi do lotu jarząbka
* byk – nazwa samca jelenia, daniela, łosia lub żubra
- C -
* cewki – kończyny sarny
* chłyst – młody samiec jelenia, odganiany przez byka do chmary łań
* chmara – stado jeleni, danieli, łosi i żubrów
* chyb – długa i gęsta szczecina na karku u dzika
* chwost – ogon muflona lub pęk długich włosów na końcu ogona dzika
* comber – część tuszy zająca i niektórych innych zwierząt łownych
* czarna stopa – teren bez pokrywy śniegu
* cieki-nogi kuraków. np u kuropatwy
- D -
* darniak – rogacz o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy
* dryling – trójlufowa broń myśliwska o różnym układzie luf
* dwudziestka – myśliwska broń śrutowa kaliber 20
* dwunastka – myśliwska broń śrutowa kaliber 12
- E -
* ekspres – łamana, kulowa, dwulufowa broń myśliwska
- F -
* farba – krew zwierzyny
* fajki – kły wyrastające z górnej szczęki dzika
* fladry – sznury z zamocowanymi kawałkami czerwonego płótna używane do polowań na wilki
- G -
* gach – dorosły samiec zająca
* gamrat – odyniec w okresie huczki
* gawra – zimowe legowisko niedźwiedzia
* ględzenie – głos wydawany przez łanię
* grandle – szczątkowe kły w górnej szczęce u jeleniowatych
* grzęzy – wymiona samic Łosia i Jelenia
* grzybek – kula z broni gwintowanej po rozgrzybkowaniu
* guzik – zwykle pierwsze poroże kozła
* gomóła – samiec okresowo nie posiadający poroża
* gwizd – ryj dzika
- H -
* haki – poroże kozicy
* huczka – okres godowy u dzików
- J -
* jaźwiec – borsuk
* jucha – krew niedźwiedzia
- K -
* kantak – pazur na tylnym palcu ptaka drapieżnego
* kęsy – zęby u drapieżników
* kiść – zakończenie ogona żubra
* kita – ogon lisa
* klapak – nielotna młoda lub nielotna dojrzała kaczka w okresie zmiany upierzenia
* klapanie – pierwsza z czterech części pieśni tokowej głuszca
* klępa – samica łosia, łosza
* kniejówka – broń myśliwska o dwóch lufach – kulowej i śrutowej
* korkowanie – trzecia z czterech części pieśni tokowej głuszca
* kobylarz – bardzo duży wilk
* komora – klatka piersiowa u zwierzyny
* kopno – legowisko zająca w śniegu
* korona – zwieńczenie poroża jelenia w formie minimum trzech odnóg
* kot – zając
* kotlina – zagłębienie wygrzebane w ziemi, legowisko zająca
* koza – samica sarny
* kozioł – samiec sarny
* kraczajka – przenośna podpórka do broni (inna nazwa: pastorał)
* krykucha – dzika kaczka wyhodowana w niewoli, wykorzystywana do wabienia kaczorów na wiosennych polowaniach w okresie godów
* kucharka – pierwsza kaczka przybywająca na zloty
* kulka – haczyk służący do patroszenia ptactwa
* kulkowanie – patroszenie tuszki ptaka za pomocą kulki
* kwadruplet – oddane cztery celne następujące po sobie strzały
* kwiat – ogon zwierzyny płowej i borsuka
* kwiatek – biała sierść na końcu ogona lisa
- L -
* lampy – oczy wilka
* latarnia – głowa wilka
* legawiec – wyżeł
* licówka – łania przewodniczka
* linia – szereg myśliwych na polowaniu zbiorowym
* linijka – pojazd konny, służący do podwożenia myśliwych w trakcie polowania
* lira – ogon cietrzewia
* liszka – samica lisa
* liściarka – zebrane i zasuszone pędy drzew i krzewów, wykładane w zimie jako karma
* lizawka – urządzenie łowieckie instalowane w terenie, służące do wykładania soli dla zwierzyny
* loftki – gruby śrut o średnicy powyżej 4,5 mm używany do polowania na wilki
* loty – skrzydła ptaków
* locha – samica dzika
* lustro, lusterko – jasna sierść na pośladkach u zwierzyny płowej, u nasady ogona, talerz
- Ł -
* łałok – luźna, obwisła skóra podgardla żubra.
* łania – samica jelenia i daniela
* łańka – młoda łania, nie prowadząca cielaka
* łopaty – forma poroża łosia i daniela w postaci szerokich, spłaszczonych powierzchni zwieńczonych licznymi sękami
* łopatacz – samiec łosia, o porożu w formie łopat (zobacz: badylarz)
* łosza – samica łosia, klępa
* łoszak – młody łoś
* łowiec – stara nazwa myśliwego
* łyżka – ucho zwierzyny płowej
- M -
* maiż – młody orzeł, jastrząb lub sokół którego zaczęto wprawiać do polowania
* marczak – młody zając urodzony w marcu
* medalion – trofeum w formie spreparowanej głowy z szyją zwierzęcia
* mięsiarz – nieetyczny myśliwy, kierujący się głównie chęcią pozyskania tuszy
* mikot – wabik używany do wabienia kozłów
* miot – kolejne z pędzeń na polowaniu zbiorowym
* mykita – lis
* myłkus – samiec zwierzyny płowej o zniekształconym, zdeformowanym porożu
* mnich – samiec nie posiadający poroża
- N -
* nadoczniak – druga od czaszki odnoga w porożu jelenia
* naganka – naganiacze uczestniczący w polowaniu, płoszący zwierzynę w kierunku myśliwych
* narogi – jadalne narządy wewnętrzne u zwierzyny grubej
* na kulawy sztych – na ukos z przodu
* na sztych – na wprost z przodu, przodem
* niedolisek – młody lis
- O -
*obielanie – zdejmowanie skóry z upolowanego zwierzęcia
* oczniak – pierwsza od czaszki odnoga w porożu jelenia, daniela
* odyniec – samiec dzika
* omyk – ogon zająca
* opierak – trzecia od czaszki odnoga w porożu jelenia
* organista – młody byk, pierwszy rozpoczynający rykowisko
- P -
* paśnik – drewniana konstrukcja służąca do dokarmiania zwierzyny grubej, szczególnie w okresie zimowym.
* parkoty – okres godowy u zajęcy
* parostki – poroże rogacza
* perły – charakterystyczne wyrostki kostne na porożu u jeleniowatych
* perukarz – kozioł o zdeformowanym porożu w formie narośli pokrytej scypułem
* pędzel – kiść dłuższych włosów u nasady penisa jelenia, muflona, dzika
* piastun – młody niedźwiedź, pozostający z matką do następnego roku
* pielesz – gniazdo ptaka drapieżnego
* pies – samiec lisa, borsuka, jenota
* płowa zwierzyna – sarny, daniele, jelenie i łosie
* podryw – sposób polowania, polegający na strzelaniu do ptactwa wypłaszanego przez samego strzelca
* pokot – ogół upolowanej zwierzyny, ułożony na zakończenie polowania z zachowaniem myśliwskiej hierarchii gatunków
* polano – ogon wilka
* pole – określenie wieku psa myśliwskiego – rok pracy psa
* ponowa – świeży śnieg
* posoka – farba, krew zwierzyny grubej
* posyp – paśnik dla kuropatw i bażantów formie daszku
* przelatek – dzik w drugim roku życia
* pudlarz – myśliwy, który podczas polowania grupowego oddał najwięcej chybionych strzałów
- R -
* rabiec – młody ptak łowczy, jeszcze pstrokaty; lub (z ros.), młody sokół lub jastrząb, nazwa od rabego koloru upierzenia
* rapcie – racice dzika
* rogacz – samiec sarny
* rosochy – poroże łosia w formie łopat
* rozłoga – rozstaw poroża zwierzyny płowej
* róże – pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej
* rudel – stadko, stado saren
* rykowisko – okres, miejsce godów jeleni
- S -
* sadyba – koliba, kwatera myśliwska
* samura – stara samica dzika żyjąca samotnie
* scypuł – owłosiony, ukrwiony naskórek pokrywający formujące się poroże
* selekt – zwierzę kwalifikujące do odstrzału selekcyjnego, np. z powodu słabych cech dziedzicznych
* sęki – rogowe palczaste odrosty na łopatach daniela
* siuta – samica sarny
* skoki – nogi zająca
* słuchy – uszy zająca
* strzelba – śrutowa broń myśliwska
* strzyże – włosy u nasady nosa zająca
* suknia – sierść zwierzyny płowej i dzika
* szable – kły dzika wyrastające z dolnej żuchwy
* szarak – zając
* szczwacz – osoba układająca charty i ogary
* szczwać – polować z chartami
* szesnastka – myśliwska broń śrutowa kaliber 16
* szlifowanie – czwarta ostatnia część pieśni godowej głuszca
* szpicak – młody samiec zwierzyny płowej o porożu w formie prostych tyk bez odnóg
* szydlarz – samiec u jeleniowatych o porożu bez odnóg
* sztucer – myśliwska broń kulowa z gwintowaną lufą
* siadło – drzewo, na którym zasiadł na noc głuszec
- Ś -
* ścinka – fragmenty sierści, odcięte od tuszy przez pocisk.
* ślepia – oczy drapieżników
* ślimy – rogi muflona
* świece – oczy żubra, zwierzyny płowej, kozicy, muflona i dzika
- T -
* tabakiera – zakończenie gwizdu, nos u dzika
* troki – rodzaj wielorzemykowych pęt, zazwyczaj skórzanych lub sznurkowych, służących do noszenia upolowanego ptactwa.
* trzeszcze – oczy zająca
* turzyca – sierść zająca i królika
* tusza – ciało upolowanej zwierzyny grubej
* tuszka – ciało upolowanej zwierzyny drobnej
- U -
* ubić – trafić, upolować
* unosić – przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania na ręce sokolnika
- V -
* varmint – rodzaj sztucera z nieco cięższą, masywniejszą lufą, bez muszki i szczerbinki.
- W -
* wachlarz – ogon koguta głuszca
* wadera – samica wilka
* wiatr – węch u psa myśliwskiego
o dolny wiatr – charakterystyczny sposób pracy psa myśliwskiego, z głową przy ziemi
o górny wiatr – sposób pracy psa myśliwskiego, z głową uniesioną
* warchlak – młody dziczek w pierwszym roku życia
* wataha – stado dzików
* wieniec – poroże jelenia
* wietrznik – nos psa i zwierząt drapieżnych
* wnyk – pętla do łapania zwierzyny, zastawiana przez kłusownika
* wycinek – dzik samiec w trzecim – czwartym roku życia
* wykot – narodziny młodych u królika, zająca, sarny, kozicy i muflona
* wyprzedzenie – zakład jaki daje się celując i strzelając do poruszającego się zwierzęcia
- Z -
* zabawca – pies gończy, który nie mogąc odnaleźć tropu, głosi w jednym miejscu
* zestrzał – miejsce, w którym stało zwierzę w chwili przyjęcia kuli.
* zierniki – oczy ptaków
* złom – gałązka z drzewa iglastego wsadzana do pyska zwierząt ułożonych w pokocie


Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści