Konkursy - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

KOŁO   ŁOWIECKIE
"JELEŃ"
w  WOŁKOWYI
MENU
Przejdź do treści

Konkursy

Gospodarka łowiecka > Kynologia

Próby i konkursy

•         psów myśliwskich mają na celu popularyzowanie kynologii łowieckiej poprzez sprawdzanie i stałe podnoszenie jakości użytkowych psów.

•         Na konkursach uwzględnia się przy ocenie psa jego przymioty wrodzone i umiejętności nabyte podczas szkolenia

•         Próby organizowane są jako imprezy okręgowe lub wojewódzkie

•         Konkursy jako okręgowe, wojewódzkie, regionalne, krajowe bądź międzynarodowe: field trialsy dla wyżłów ras angielskich i wyżłów kontynentalnych.

•         Organizatorami prób pracy i konkursów są ZO PZŁ

•         W próbach i konkursach pracy psów myśliwskich mogą brać udział wyłącznie psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub zagranicznych organizacjach kynologicznych zrzeszonych w FCI (Międzynarodowa Federacja Kynologiczna)

•         Przewodnicy psów w czasie przeprowadzania prób czy konkursów w terenie są podporządkowani komisji sędziów, a obecna przy tym publiczność zarówno komisji sędziów, jak i służbie porządkowej.

•         Oceny pracy psów na próbach i konkursach dokonuje komisja składająca się z sędziów zarejestrowanych w Kolegium Sędziów ZK w Polsce lub sędziów zagranicznych organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI

•         Przed przystąpieniem do prób pracy wszystkie psy muszą być poddane próbie reakcji na strzał.

•         Psów reagujących wyraźnie lękliwie na strzał nie dopuszcza się do prób.Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści