Obwody - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

KOŁO   ŁOWIECKIE
"JELEŃ"
w  WOŁKOWYI
MENU
Przejdź do treści

Obwody

Gospodarka łowiecka

Poznaj dokładnie granice naszych obwodów:

                          Obwód 209 pk                                     Obwód 211 pkKoło łowieckie „Jeleń-Wołkowyja” gospodaruje obecnie na dwóch obwodach łowieckich.
Obwód nr 209pk o powierzchni 4080 ha. dzierżawiony jest od Nadleśnictwa Baligród, natomiast obwód nr 211pk o powierzchni 2670ha od Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.
Obydwa obwody to typowo leśne tereny, o górskim ukształtowaniu, położone na przeciwległych stronach Zalewu Solińskiego.
Przemierzając leśne ostępy mamy niepowtarzalną okazję  spotkać się ze zwierzyną charakterystyczną dla tej części Bieszczadów. Wczesnym rankiem na skraju przyleśnej łąki spotkamy zapewne jelenie, które są głównym gatunkiem łownym w naszym Kole.
Następnym gatunkiem ważnym dla gospodarki naszego  Koła jest sarna leśna, która występuje najliczniej w łowisku Myczków oraz Wołkowyja. Dziki coraz liczniej pojawiają się na odwodzie nr 211pk, czyniąc coraz to większe szkody w uprawach rolnych.
W łowisku możemy spotkać również przedstawicieli dużych drapieżników leśnych: niedźwiedzia brunatnego, wilka, rysia oraz mniejszego żbika.

W rejonie Zalewu, a także rzek i potoków, spotkamy liczne żeremia bobra oraz ślady bytowania wydry.
Lisy występują ostatnio jakby mniej licznie, co być może pozwoli na odrodzenie się zająca i kuropatwy.
Myśliwi naszego Koła mogą zapolować na kaczki krzyżówki, które dość licznie występują na Zalewie Solińskim.
Myśliwi Koła Jeleń w ramach zagospodarowania łowisk wybudowali wiele urządzeń łowieckich: paśniki, lizawki, zwyżki, ambony.
Ze względu na charakterystyczny teren naszych obwodów preferuje się polowania indywidualne z zasiadki lub podchodu.


             
                                                      
widok z obwodu 209pk na 211pk
Polowania zbiorowe, których w sezonie łowieckim jest kilka, stanowią okazję do integracji myśliwych, wymiany doświadczeń i poglądów, oraz do bliższego wzajemnego poznania się, wszak w Kole polują koledzy z różnych stron Polski: z Warszawy, Poznania, Cieszyna, Rzeszowa, Tarnowa, Przemyśla, Mielca.
Plan odstrzału zwierząt łownych od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W sezonie łowieckim myśliwi dokonują odstrzału ok.30 sztuk jeleni,40 sztuk saren,15 sztuk dzików. Strzelane są również lisy w ilości ok.20 sztuk. Dochód uzyskany ze sprzedaży tusz prawie w całości wraca do łowiska w postaci zakupionej karmy (sól, kukurydza, buraki) oraz nasion i nawozów służących do zagospodarowania poletek łowieckich. Myśliwi dokładają wiele starań, aby śródleśne łąki swym kuszącym zielonym wyglądem zatrzymywały jelenie przed wypadami na chłopskie pola uprawne, gdzie zwykłe czynić czasem dość poważne szkody. Gospodarka łowiecka prowadzona na dzierżawionych obwodach jest dobrze oceniana przez przedstawicieli  nadleśnictw. Współpraca myśliwych z leśnikami rozwija wzorowo, co dobrze służy lasom i zwierzynie w nich bytującej.Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści