Odznaczenia - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

KOŁO   ŁOWIECKIE
"JELEŃ"
w  WOŁKOWYI
MENU
Przejdź do treści

Odznaczenia

Tradycja i kultura

Ordery, medale, odznaczenia i odznaki

od dawna towarzyszyły braci myśliwskiej - rycerzom z pod znaku
Świętego Huberta i Świętego Eustachego – patronów myśliwych.


Order Złotego Jelenia - niedługo wprawdzie istniał, ale zasługuje na pamięć jako jedno z niewielu odznaczeń ustanowionych w czasie 700-letniej historii dynastii Piastów przez jednego z jej członków. Fundatorem orderu był wówczas dwunastoletni książę Legnicy, Brzegu i Wołowa, Jerzy IV Wilhelm (ur. 1660, zm. 1675), ostatni panujący Piast, który go ustanowił na pamiątkę swego wstąpienia na tron 23 sierpnia 1672 i nadał gronu swych przyjaciół i towarzyszy polowań. Na awersie orderu znajdował się złoty listek dębowy, do którego przytwierdzony był z pomocą dwóch łańcuszków złoty jeleń zrywający się do skoku. Rewers ukazywał czerwone emaliowane serce, które nosiło biały krzyż. Order noszony był na szyi na zielonej wstędze ze złotym haftem


Powstające na przełomie wieku XIX i XX - Towarzystwa Myśliwskie na terenach polskich będących pod zaborami, ustanawiały dla swoich członków odznaki, które wg. statutu każdy członek obowiązany był nosić podczas polowań
Odznaka Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego -  pierwsza odznaka ustanowiona w 1877 r.
przez Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie  we Lwowie, była nią szpilka srebrna z emblematem dwóch strzelb
skrzyżowanych i torby łowieckiej, a na niej monogram T.Ł. (Towarzystwo Łowieckie)

                                                 
M
edale Za Zasługi Łowieckie -
w 1929 roku Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich ustanowił medale przyznawane w trzech stopniach:                 
      
złoty                     srebrny              brązowy

                 
 ZŁOM - jest to najwyższe przyznawane Odznaczenie łowieckie
„Honorowy Żeton Zasługi” Złom - ustanowione dnia 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich
                                             


Odznaka "Za zasługi dla Łowiectwa" - ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w roku 1966. „Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za popularyzację i upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.”
                                                          "
Medal Św. Huberta"
Ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku „Medal Świętego Huberta nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej. Medal św. Huberta jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich co 5 lat z datą 3 listopada – począwszy od roku 1993.
                                      

Medal za 50 lat członkostwa w PZŁ"
Pamiątkowy medal nadawany za 50 lat członkostwa w PZŁ

Odznaka Organizacyjna PZŁ"
-od 1937 roku Polski Związek Łowiecki posiada organizacyjne odznaki, które na przestrzeni blisko 80 lat zmieniały swój wzór, aby od roku 1993 powrócić do wersji pierwotnej.

                  
                                    


Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Krośnieńskiego Okręgu PZŁ”-
Medal Zasłużony dla Łowiectwa Krośnieńskiego Okręgu PZŁ wybity jest w brązie i ma kształt elipsy o wymiarach: 35 mm  średnica większa i 25mm średnica mniejsza.


Na awersie znajduje się postać myśliwego ze sztucerem na plecach grającego na sygnałówce i napisem na otoku: ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA. Na rewersie znajduje się herb miasta Krosna, a na otoku napis: OKRĘGOWA RADA ŁOWIECKA KROSNO.Medal zawieszony jest na przywieszce w kształcie trzyczęściowej gałązki z ogonkiem i trzema szyszkami
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści