Opis granic - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

KOŁO   ŁOWIECKIE
"JELEŃ"
w  WOŁKOWYI
MENU
Przejdź do treści

Opis granic

Gospodarka łowiecka

Mapa Poglądowa obwodu 209pk -dawnego obwodu Nr.14

Mapa poglądowa Obwodu 209pk

209 pk 14 KS 4671
Granica północno – wschodnia biegnie szosą Berezka – Polańczyk od styku z drogą Wola Matiaszowa – Berezka do brzegu Jeziora Solińskiego przez Myczków i osiedle w Polańczyku. Granica wschodnia biegnie brzegiem Jeziora Solińskiego od drogi w osiedlu Polańczyk do miejscowości Bukowiec, następnie potokiem przepływającym przez miejscowość Bukowiec do terenów leśnych Nadleśnictwa Baligród. Granica południowa biegnie potokiem usytuowanym pomiędzy oddziałami nr 134 a 135 i 136, dalej pomiędzy oddziałami 122 a 120 i 121 i 123 następnie 125 a 124 i 126 obrębu Bukowiec Nadleśnictwa Baligród do miejscowości Tyskowa. Dalej drogą do styku drogi Wołkowyja – Baligród, następnie do wzniesienia pomiędzy miejscowością Radziejowa a Stężnica. Granica zachodnia biegnie granicą pomiędzy obrębami Bukowiec i Baligród Nadleśnictwa Baligród, a tym samym granicą administracyjną gminy Solina i Baligród od wzniesienia pomiędzy Stężnicą i Radziejową na drodze Baligród – Wołkowyja do drogi Baligród – Bereżnica Wyżna. Dalej granica biegnie w kierunku
północnym przez miejscowości Bereżnicę Wyżną, Wolę Matiaszową do styku z drogą w miejscowości Berezka.


211 pk 43 KS 2916
Granica północna biegnie drogą Olszanica – Ustrzyki Dolne od skrzyżowania dróg na
kierunku Ustianowa Dolna – Łobozew Dolny do styku z drogą polną Ustianowa Górna
(Zabłocie) – Łobozew Górny. Granica wschodnia biegnie drogą polną Ustianowa
Górna (Zabłocie) – Łobozew Górny, przy czym odcinek granicy przez kompleks leśny
prowadzi drogą przechodzącą przez oddział 259a obrębu leśnego Brzegi Dolne,
Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, a następnie drogą w kierunku południowo – wschodnim
przez oddział 258m do szczytu, a dalej drogą przebiegającą przez oddział 280a w
kierunku południowym, dalej granicą pododdziału 280d i szlakiem zrywkowym
przebiegającym przez oddziały 280f i 280h do drogi do miejscowości Łobozew Górny
i dalej drogą Łobozew Górny – Teleśnica Oszwarowa do styku z rzeką Daszówka i
dalej tą rzeką do jeziora Solińskiego. Granica południowo – zachodnia biegnie
brzegiem Jeziora Solińskiego od wysokości ujścia rzeki Daszówka do zapory wodnej
w Solinie, następnie nurtem rzeki San do styku z pierwszym mostem za zaporą na
drodze publicznej Solina – Bóbrka. Dalej granica biegnie drogami publicznymi wg
trasy Solina – Bóbrka – Łobozew – Ustianowa Dolna od mostu na rzece San do styku z
drogą Olszanica – Ustrzyki Dolne.

Wiecej na temat granic innych obwodów>>>> Kliknij Tutaj

Mapa obwodów łowieckich i granice wyłączeń (aktual. na dzień 01/04/20220)
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści