Szkody łowieckie - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

KOŁO   ŁOWIECKIE
"JELEŃ"
w  WOŁKOWYI
MENU
Przejdź do treści

Szkody łowieckie

Gospodarka łowiecka

1.  ABC-SZKODY ŁOWIECKIE

2.  Protokół oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania szkody
w uprawach i płodach rolnych

3 .Wzór zgłoszenia szkody.
4. Wzór pełnomocnictwa

Dokumenty niezbędne przy oględzinach lub szacowaniu zgłoszonych szkód:
- dowód osobisty właściciela lub dzierżawcy
- dokumenty lub tytuł prawny potwierdzający prawa własności lub dzierżawy zgłaszanych nieruchomości rolnych.
- pełnomocnictwo właściciela lub dzierżawcy w przypadku jego nieobecności w czasie oceny i wyceny ostatecznej
- wyciąg geodezyjny lub ortofotomapa zgłoszonej działki

OSOBA UPOWAŻNIONE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
Teren Gminy Ustrzyki Dolne
Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Henryk Tymejczyk zam. Łobozew Górny 4
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 606416712 lub 134614828

OSOB
A UPOWAŻNIONE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
- Teren Gminy Solina
Osoba przyjmująca zgłoszenie:
Janusz Opar Ul.Słoneczna 15
38-613 Wołkowyja
tel. 691674448

Szkody powodowane przez niedzwiedzie.
zdjecia przedstawiają szkodę w pasiece "Janczar "wyrządzone na początku kwietnia 2011 r. na terenie Bukowca

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści