szkolenia - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

KOŁO   ŁOWIECKIE
"JELEŃ"
w  WOŁKOWYI
MENU
Przejdź do treści

szkolenia

Gospodarka łowiecka > Kynologia

Konkretyzując plan pracy Komisji Kynologicznej ZO PZŁ oparty o zapisy  uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Krośnie w zakresie kynologii, organizujemy  w dniach 18-20 października 2019 na terenie Nadleśnictwa Lutowiska, w Leśnictwie Paniszczew warsztaty kynologiczne dla przewodników posokowców i tropowców. Odpłatność uczestników za udział wynosi 50 zł.
Wpłaty za uczestnictwo dokonać należy w terminie do 15 X br. na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Krośnie: ING BS nr 56 1050 1458 1000 0023 0146 7664.
Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować telefonicznie  lub SMS na nr tel. 602 361 015 do dnia 15 X br.
Przyjazd na kwatery w dniu 18 X br. do godz.1800.
Na warsztaty zapraszamy Kolegów myśliwych i stażystów posiadających psy użytkowe oraz wszystkich przyszłych, potencjalnych właścicieli psów z tej grupy. Organizatorzy zapewniają obsługę sędziowską i prelegentów, noclegi oraz wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) dla uczestników. Koszty dojazdu winny pokryć koła łowieckie. W przypadku stażystów, koszty uczestnictwa w warsztatach są po ich stronie. Baza noclegowa znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PGNiGE w Rajskiem. Organizatorzy nie zabezpieczają kojców dla psów.
W programie warsztatów przewidujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:
- akcesoria związane ze szkoleniem na sztucznych tropach,
- zasady układania psa do pracy na naturalnych tropach,
- zakładanie ścieżek i praca na sztucznej niefarbowanej ścieżce tropowej,
- zachowanie psa przy martwej zwierzynie,
- posłuszeństwo i współpraca z przewodnikiem w terenie leśnym,
- odłożenie i reakcja na strzał,
- zasady pracy przy poszukiwaniu naturalnego postrzałka zachowanie w trakcie pracy
 na  tropie, gonu, stanowieniu i po zakończeniu pracy,
- akcesoria związane z pracą na naturalnym tropie i poszukiwaniem postrzałków,
- omówienie zachowania zwierzyny po strzale, a reakcje myśliwych, uzyskiwanie
 niezbędnych informacji przed przystąpieniem do poszukiwania,
-  ekonomiczne aspekty poszukiwania postrzałków,
-  regulaminy prób i konkursów pracy tropowców i posokowców.
Zajęcia odbywać się będą w terenie leśnym i na sali wykładowej.
Ze sobą należy przywieźć:
- aktualne potwierdzenie szczepienia psa p. wściekliźnie,
- obrożę tropową lub szelki plus otok min. 6 mb,
- wygodne buty do lasu,
- odpowiednie ubranie terenowe na różne warunki pogodowe,
- jeżeli posiadasz to buty tropowe.
Warsztaty odbywać się będą w okresie intensywnych polowań na jeleniowate i dziki. Apelujemy zatem do łowczych kół oraz do leśniczych do spraw łowieckich Nadleśnictw, z terenów powiatów leskiego i bieszczadzkiego, o  informowanie  organizatorów warsztatów o przypadkach zranienia zwierzyny przez myśliwych w dniach odbywania szkolenia. Na nasz koszt podejmiemy poszukiwania postrzałków przez przewodników z psami pod fachowym okiem sędziów i doświadczonych wykładowców biorących udział w warsztatach. Telefon kontaktowy czynny całodobowo: 609 222 250.

                                        Z myśliwskim pozdrowieniem „DARZ BÓR”

Przewodniczący Komisji Kynologicznej                                           Łowczy Okręgowy
             Zbigniew Kazimierczak                                                        Janusz Kowalewski

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści